Test (kolokvij) iz Pravne zgodovine

PRAVNA ZGODOVINA – TEST, POZIV K PRIJAVI
(poziv k prijavi preko ŠISa za redne in izredne študente 1. letnika ter ostale)


Termin: 
Test iz predmeta Pravna zgodovina bo v sredo, 2. decembra 2020, v času siceršnjih predavanj za redne študente zjutraj. Razporeditev v skupine in točne ure bodo objavljene nekaj dni prej. 

Način: 
Glede na situacijo s koronavirusom bo dokončna odločitev o načinu izvedbe objavljena obveznih 14 dni prej, zelo verjetno pa bo samo na daljavo. V tem primeru bomo teden dni pred testom, tj. v sredo 25. 11., zjutraj v času predavanj imeli 15 minutni preizkus delovanja kombinacije izbranih platform po vnaprej poslanih navodilih. 

Snov, ki še pride v poštev (po obeh učbenikih in objavljenih drsnicah), bo tista, ki jo bomo obravnavali na vajah v tednu pred testom (pri predavanjih pa jo bomo obravnavali v tednu med 16. in 20. 11.).

Obvezna prijava: 
Za vse študente, ne glede na status (redni, izredni, ponavljalec, pavzer) velja, da je za pristop k testu obvezna prijava preko sistema ŠIS v za to določenem roku (najkasneje 5 dni pred datumom testa oz. izpita).
Za študente, ki letnik ponavljajo ali pa tiste, ki pavzirajo, test seveda ni obvezen v smislu pogoja za pristop na januarski rok (glej Navodila za študij na ŠIS).Prof. dr. Katja Škrubej, 10. 11. 2020