Test pri Pravni zgodovini

Test (kolokvij) je pri Pravni zgodovini obvezen za prvič vpisane študente (bruce) in velja še dve leti po vpisu, tako kot tudi obveznosti pri drugih predmetih. Za ponavljalce in pavzerje torej ni obvezen, lahko pa pristopijo (prijava v ŠIS je obvezna).

Test bo za redne in izredne študente v četrtek, 22. 11. 2018, v sivi predavalnici. Razpored skupin bo objavljen naknadno.