Test pri Pravni zgodovini: četrtek, 28. novembra

PRAVNA ZGODOVINA – TEST:

poziv k prijavi preko ŠISa za redne in izredne študente 1. letnika ter ostale

 

Termin:

Test iz predmeta Pravna zgodovina bo v četrtek, 28. novembra 2019, v času siceršnjih predavanj za redne študente v sivi predavalnici. Razporeditev v skupine in točne ure bo objavljena predvidoma deset dni prej.

 

Snov, ki še pride v poštev (po obeh učbenikih in objavljenih drsnicah), bo tista, ki jo bomo obravnavali na vajah pri rednih študentih v tednu pred testom, pri predavanjih pa jo bomo obravnavali ta teden.

 

Obvezna prijava:

Za vse študente, ne glede na status (redni, izredni, ponavljalec, pavzer) velja, da je za pristop k testu obvezna prijava preko sistema ŠIS v za to določenem roku (najkasneje do pet dni pred datumom testa oz. izpita).

Za študente, ki letnik ponavljajo ali pa tiste, ki pavzirajo, test seveda ni obvezen v smislu pogoja za pristop na januarski rok (glej Navodila za študij na ŠIS).

 

prof. dr. Katja Škrubej, 12. 11. 2019