Vabilo k sodelovanju na projektu ŠIPK

Inštitut za dolgotrajno oskrbo vabi k sodelovanju študenta/ko Pravne fakultete Univerze v Ljubljani za sodelovanje v projektu - 
Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2018/2019 (ŠIPK), ki ga bo, v kolikor bo na projektu izbrana, izvajala Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede kot nosilka projekta. Projekt se bo nanašal na izboljšanje izvajanja kakovosti storitev pomoči na domu.

Projekt se bo predvidoma izvajal med marcem in junijem 2019. Delo na projektu bo plačano preko študentske napotnice.

Pogoji:
 • študent/ka Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
 • status študenta v obdobju 2018/2019 ves čas trajanja projekta
 • samoiniciativnost 
 • odzivnost
 • aktivno znanje slovenskega jezika
 • sposobnost dela v ekipi različnih strokovnjakov različnih področij
 • samostojnost

 Delo:
 • pregled pravne literature,
 • sodelovanje pri pripravi anketnega vprašalnika z ostali študenti vključenimi v projekt,
 • sodelovanje pri pripravi vsebine za zloženko,
 • priprava na izobraževanje z delavnicami za izvajalce pomoči na domu in aktivno sodelovanje pri izvedbi le teh

Nudimo:
 • mesečno plačilo
 • delo od doma, po dogovoru tudi na lokaciji fakultete v Novem mestu
 • interdisciplinarno delo
 • možnost razvoja in pridobitev dodatnih vrhunskih referenc
 • delo v gospodarskem okolju
 • prenos strokovnega znanja s strani strokovnjakov
 • objava imena študenta ob koncu projekta kot del strokovne ekipe
 • možnost predstavitev zaključkov projekta na mednarodnem kongresu septembra 2019

Vaše prijave z kontaktnimi podatki nam posredujte na elektronski naslov Inštituta za dolgotrajno oskrbo info@dolgotrajna-oskrba.si do najkasneje petka, 28. 12. 2018.

dr. Alenka Oven, direktorica