Vabilo k sodelovanju pri projektu “THE ECTA AWARD” v okviru organizacije European Communities Trade Mark Association (ECTA)

V luči krepitve sodelovanja z akademskimi ustanovami, ki izvajajo programe povezane z intelektualno lastnino, organizacija ECTA že nekaj let izvaja projekt z naslovom »THE ECTA AWARD« ter k sodelovanju pri omenjenem projektu vabi posameznike (študente in strokovnjake) z zanimanjem za področje prava blagovnih znamk.

To leto so k sodelovanju pri projektu torej vabljeni tudi študentje, ki jih zanima področje prava intelektualne lastnine. Naloga posameznika, ki se odloči za sodelovanje, je, da nam posreduje članek oziroma esej na temo zaščite blagovnih znamk, modelov, geografskih označb ali avtorskih pravic (v angleškem jeziku). Najboljši trije članki oziroma prispevki po mnenju komisije bodo deležni nagrade, in sicer v obliki določenega denarnega zneska ter časovno omejenega članstva v organizaciji ECTA.

Rok za oddajo je 1.3.2019.

Podrobnosti projekta, pogoji sodelovanja in nagrade so opisani v priloženem razpisu.