Vabilo na ponovni vpis v 1. letnik - zadnji rok!

Študenti, ki izpolnjujejo pogoj 30 ects točk, so izpolnil ustrezno anketo in imajo odprt vpisni list vabljeni na ponovni vpis, ki bo v torek,  24. septembra, v seminarju 1 ob 9.30.

Redni študenti lahko ponavljajo samo redno, izredni pa izredno (šolnine ni). Ponovni vpis je mogoč le enkrat v času študija in ni mogoče koristiti dodatnega leta. Izpitni roki štejejo od začetka, neopravljene obveznosti pri predmetih pa se opravljajo po pravilih, ki veljajo za prvič vpisane (bruce).

Pri ponovnem vpisu ni mogoče uveljavljati točk za predavanja (zadnji stolpec v Pravilniku o prehodih)! Slednje se upoštevajo le pri napredovanju - izredno (vpis v drugi letnik izredno).

Za vpis je potrebno imeti natisnjen (pokončno in dvostransko) in podpisan vpisni list, študentsko izkaznico in potrdilo iz knjižnice (poravnane obveznosti). Potrdila o vpisu boste lahko natisnili (ŠIS) sami že naslednji dan. Vlogo o subvencionirani mesečni vozovnici pa pridobite po e-poti z digitalnim potrdilom (navodila Ministrstva za infrastruktutro).