Vpis študentov v dodatno leto v študijskem letu 2018/19

Študente 4. letnika univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje in 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje, ki nameravate v letu 2018/19 vpisati dodatno leto, obveščamo, da bomo na podlagi izpolnjene Ankete o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…) od 27. avgusta dalje, pričeli z odpiranjem vpisnih listov.


S seboj na vpis boste prinesli natisnjen in podpisan vpisni list, indeks (tisti, ki ga imate), študentsko izkaznico in potrdilo, da imate v knjižnici poravnane vse finančne obveznosti.

O datumih skupinskih vpisov boste obveščeni naknadno.