Vpisi v dodatno leto v študijskem letu 2019/20 - 24.9.2019

Študente obveščamo, da bo vpis v dodatno leto potekal v torek, 24. septembra 2019, ob 9. uri v seminarju 2. Da bo vpisni list pripravljen morate v ŠIS-u izpolniti Anketo o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…). Na vpis s seboj prinesite natisnjen (obojestransko, pokončno!) in podpisan vpisni list, indeks (tisti, ki ga imate), študentsko izkaznico in potrdilo, da imate v knjižnici poravnane vse finančne obveznosti. Če se vpisa na navedeni dan ne boste mogli udeležiti,se lahko vpišete tudi v referatu, v času uradnih ur, vpis je mogoč le do 27.9.2019.