Zagovor magistrske diplomske naloge - Graden Kjuder

Ime in priimek: Graden Kjuder
študijski program: Magistrski študijski program prava
datum zagovora: 30. septembra 2019
ura in prostor zagovora: Ob 12.30 uri soba za zagovore
mentor: prof. dr. Grega Strban
predsednik komisije: doc. dr. Gregor Dugar
naslov dela: Pravna ureditev varstva invalidov