Zagovor magistrske diplomske naloge - Jan Štefe

me in priimek: Jan Štefe
datum zagovora: ponedeljek 8.10.2018 ob 12  uri 
prostor zagovora: soba za zagovore (017)
mentor:  doc. dr. Luka Tičar
predsednik komisije: prof. dr. Grega Strban
naslov dela: Prenehanje pogodbe o zaposlitvi in njeni ključni instituti na stičišču prožnosti in varnosti