Zagovor magistrske diplomske naloge - Katarina Smrekar

Ime in priimek:  Katarina Smrekar
Datum zagovora: Petek, 30.11.2018
Ura in prostor zagovora:  9.uri na pravno-ekonomski katedri
Mentor: prof. dr. Marko Simoneti
Predsednik komisije: prof. dr. Katarina Zajc
Naslov dela: PREPOVEDANA RAVNANJA ZLORABE TRGA FINANČNIH INSTRUMENTOV