Zagovor magistrske diplomske naloge - Klara Cvar

Ime in priimek: Klara Cvar
študijski program: Magistrski študijski program prava
datum zagovora: 30. septembra 2019
ura in prostor zagovora: Ob 12. uri soba za zagovore
mentor: doc. dr. Luka Tičar
predsednik komisije: prof. dr. Grega Strban
član komisije: doc.dr. Gregor Dugar
naslov dela: Izzivi delovnega prava v dobi sodelovalnega gospodarstva