Zagovor magistrske diplomske naloge - Lea Polak

Ime in priimek študenta: Lea Polak
Datum zagovora: Sreda 4. september 2019
Ura in prostor zagovora:  13. 20 uri, soba za  zagovore
Mentor: doc. dr. Luka Tičar
Predsednik komisije: prof. dr. Grega Strban
Naslov dela: KRŠITEV OBVEZNOSTI ZAGOTAVLJANJA VARNIH DELOVNIH RAZMER KOT RAZLOG ZA IZREDNO ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI