Zagovor magistrske diplomske naloge - Maja Babnik

Ime in priimek študenta: Maja Babnik
Datum zagovora: Četrtek 5. september 2019
Ura in prostor zagovora: 11. uri, Seminar 1
Mentor: prof. dr. Marko Simoneti
Predsednik komisije: doc. dr. Gregor Dugar
Naslov dela: LEX MERCATOR IN LEX AGROKOR Z VIDIKA DRŽAVNIH POMOČI IN INSOLVENCE Z MEDNARODNIM ELEMENTOM