Zagovor magistrske diplomske naloge - Nejc Urankar

Študent: Nejc Urankar
Naloga: Pravo kot instrument za doseganje družbenih sprememb v kontekstu novih družbenih gibanj
Mentor: doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič
Predsednik komisije: doc. dr. Aleš Novak
Termin: sreda, 4. 9. 2019, ob 12:30
Prostor: Seminar v 4. nadstropju