Zagovor magistrske diplomske naloge - Tjaša Obadič

Ime in priimek študenta: Tjaša Obadič
Datum zagovora: Sreda 4. september 2019
Ura in prostor zagovora:  13. uri, soba za  zagovore
Mentor: doc. dr. Luka Tičar
Predsednik komisije: prof. dr. Grega Strban
Naslov dela: Delovni čas v dobi informacijske tehnologije