Zagovor magistrske diplomske naloge - Žiga Omladič

Ime in priimek: Žiga Omladič
študijski program Magistrski študijski program prava
datum zagovora: 2. 10. 2019
ura in prostor zagovora: ob 10. uri soba 111
mentor: izr. prof. dr. Vasilka Sancin
predsednik komisije: doc. dr. Maša Kovič Dine
naslov dela: Neodvisnost in nepristranskost arbitrov v mednarodni investicijski arbitraži