Pravne klinike v študijskem letu 2021/22

Pravne klinike bodo v letu 2021/22 nadaljevale z delom kot moduli izbirnega predmeta Pravne veščine v praksi – pravna klinika (4 ECTS), ki je postal del predmetnika študijskega programa prve in druge stopnje. 

Študenti in študentke, ki želite sodelovati v delu klinik, se prijavite na razpis določene klinike. Razpisi so objavljeni na fakultetni spletni strani v zavihku Ob študiju – Pravne klinike  (http://www.pf.uni-lj.si/ob-studiju/pravne-klinike/ ) in/ali na oglasni deski. O izbiri boste obveščeni po 8. oktobru 2021. Po uspešno opravljenih obveznostih lahko s pravno kliniko (predmetom Pravne veščine v praksi – pravna klinika) nadomestite katerega od izbirnih predmetov, ki ste jih vpisali na začetku študijskega leta 2021/22 in je ovrednoten s 4 ECTS. Če ne nameravate nadomestiti izbirni predmet, se lahko opravljene obveznosti v okviru pravne klinike vpišejo v prilogo k diplomi. 

V študijskem letu 2021/22 bodo na Pravni fakulteti delovale naslednje pravne klinike:

1.     Pravna svetovalnica za begunce in tujce

2.     Mednarodnopravna okoljska klinika

3.     Pravo v športu

4.     Delovno-pravna klinika

5.     Upravnosodna klinika

6.     Socialnopravna klinika

Vabljeni, da pod vodstvom mentorjev s fakultete, ob sodelovanju zunanjih strokovnjakov in z delom na različnih institucijah poglobite znanje s področja, ki vas še posebej zanima, pri tem pa pridobite nove izkušnje in praktične veščine.