Sklep senata PF UL o angleških prevodih znanstvenih nazivov (slovensko in angleško besedilo)

Obveščamo vas, da je sklep senata Pravne fakultete UL z dne 11. januarja 2024 o angleških poimenovanjih strokovnih nazivov diplomantov PF UL  v slovenskem in angleškem besedilu objavljen na spletni strani Pravne fakultete in v priponkah k tej objavi.