6. seznam tem za seminarske naloge pri pravni zgodovini

6. SEZNAM TEM ZA SEMINARSKE NALOGE PRI PRAVNI ZGODOVINI

ZA REDNE ŠTUDENTE (2019/2020)


TEMA:
MESTNE AVTONOMIJE

NALOGO ODDATI PISNO IN OSEBNO na vajah, gov. uri, predavanjih do čet 14. 11. do 10h VPRAŠANJA NA NALOGE SOŠOLCEV ELEKTRONSKO: do PON, 18. 11. do 9h.

USTNA PREDSTAVITEV:  PONEDELJEK 18.11. 2019 (od 15 – 17h, siva predavalnica)

OBVEZNI VIRI IN LITERATURA:

Temeljni vir: Besedila privilegijev mestu Celju so v fotokopirnici PF;

Temeljni vir: prisežna besedila mesta Kranj najdete na spletni strani: Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva http://nl.ijs.si/e-zrc/ pod (prisege mestne);

Temeljni vir: Ljubljanski malefični red v  Kambič, Budna Kodrič (ur.), Malefične svoboščine Ljubljančanov. Ljubljana: PF (Manet),  2005 (knjižnica in čitalnica PF ter druge knjižnice);

Temeljni vir: prevod izbranih določb Izolskega statuta iz 1360 iz Dušan Kos, Mitja Sadek, Stari izolski statut. Koper: Annales, 2010 v fotokopirnici PF.

Temeljni vir: Mestni statut 1376 = Stadtrecht vom 1376 (ur. M. Hernja Masten, B. Holcman). Ptuj : Zgodovinski arhiv, 1997 (čitalnica PF).

 
POMEMBNO:

1 .UPOŠTEVALA BOM SAMO TISTE NALOGE, KI BODO IZDELANE V SKLADU S SPLOŠNIMI NAVODILI ZA IZDELAVO SEMINARSKE NALOGE (na voljo na šis pod B1 pravna zgodovina in v fotokopirnici pf);

2.  NUJNO POISKATI VSAJ ENO DODATNO LITERATURO O TEMI.

3. ZA OSNOVO VEDNO NAJPREJ PREBERITE SNOV IZ OBEH UČBENIKOV!

4. ČE JE LE MOGOČE, TEMO NALOGE KRATKO UTEMELJITE TUDI Z ODLOMKOM IZ TEMELJNEGA VIRA.

5. UČBENIKA ZA PRAVNO ZGODOVINO, ČLANKI IZ WIKIPEDIJE IN NA TEJ STRANI NAVEDENI VIRI ALI LITERATURA NE ŠTEJEJO KOT SAMOSTOJNO NAJDENA LITERATURA!


Poimenski seznam je objavljen v ŠIS (prof. dr. Katja Škrubej).