B1 Delovno pravo - vaje

Vaje pri B1 Delovno pravo bodo v tednu 25. 3. do 29. 3. 2019 potekale v skladu z dogovorjenim urnikom. Študenti si za pripravo na vaje preberite sodbe v praktikumu na straneh 454-470. Poleg tega si v ZDR-1 še enkrat preberite poglavje o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Na vajah bomo obravnavali izredno odpoved delavca, posebno varstvo pred odpovedjo in komentirali krajši pisni sestavek.
 
As. Primož Rataj