Obvestilo za ponavljalce in pavzerje glede kolokvijev, ki so pogoj za pristop k izpitu

V skladu z določbo 89. člena Pravil Pravne fakultete študentu, ki je opravil kolokvij kot pogoj za pristop k izpitu, ostane izpolnitev te obveznosti "veljavna" še dve leti, ne glede na njegov status; ponavljalec ali pavzer, ki je pozitivno opravil kolokvij v prejšnjem letu (oz. prejšnjih dveh letih), ko je bil vpisan v letnik, lahko pristopi k izpitu brez ponovnega opravljanja kolokvija.
Ponavljalec ali pavzer, ki v času (prvega) vpisa v letnik ni opravil kolokvija, pa ga mora opraviti pred pristopom k izpitu.