Razglasitev rezultatov pri UVP

UVOD V PRAVOZNANSTVO

 

RAZGLASITEV REZULTATOV PISNEGA DELA IZPITA

(majski rok)

 

 

Razglasitve bodo potekale po naslednjem razporedu:

  

od Alekić do Krašovec v četrtek, 7. junija, ob 10.30, v vijolični predavalnici,

 

od Kržič do Žakelj  (ter Istenič) v petek, 8. junija, ob 9.00, v vijolični predavalnici.

 

Če se Vam razglasitev prekriva s pisnim ali ustnim delom kakšnega drugega izpita, se na ustni zagovor zglasite po opravljenem pisnem ali ustnem delu tega izpita.