Razglasitev rezultatov pri UVP

Razglasitve bodo potekale po naslednjem razporedu:

- od Rav.. do Vert..  v sredo, 5. junija, ob 15.00, v seminarski sobi 5,

- od Ko.. do Rak.. v četrtek, 6. junija, ob 9.00, v seminarski sobi 5,

- od A.. do J..  (ter študenta z vpisno št.: 20160774 in20170153) v petek, 7. junija, ob 9.00, v seminarski sobi 5.

 

Če se Vam razglasitev prekriva s pisnim ali ustnim delom kakšnega drugega izpita, se na ustni zagovor zglasite po opravljenem pisnem ali ustnem delu tega izpita.