Razglasitev rezultatov pri UVP

UVOD V PRAVOZNANSTVO

 

RAZGLASITEV REZULTATOV PISNEGA DELA IZPITA

(septembrski rok)

 

 

Razglasitve bodo potekale po naslednjem razporedu:

  

od Aljančič do Hočevar v četrtek, 5. septembra, ob 8.30, v seminarski sobi 5,

 

od Horvat do Ogrešević v petek, 6. septembra, ob 9.00, v seminarski sobi 5,

 

od Petan do Zavrl v ponedeljek, 9. septembra, ob 9.00, v seminarski sobi 5.

 

Če se Vam razglasitev prekriva s pisnim ali ustnim delom kakšnega drugega izpita, se na ustni zagovor zglasite po opravljenem pisnem ali ustnem delu tega izpita.