Ustavno pravo – semestrski kolokvij (SPREMEMBA: posodobljen razpored skupin)

Kot je bilo objavljeno že 15. 1., je kolokvij za redne študente pri predmetu Ustavno pravo 6. februarja v rdeči predavalnici.

Na podlagi dokončne uskladitve termina in zaradi lažje izvedbe kolokvija pa je prišlo do spremembe v razporeditvi skupin in določitve točne ure začetka pisanja. Kolokvij bo tako potekal po naslednjem razporedu:

  •        16.35: 5. in 6. skupina;
  •        17.20: 1. in 2. skupina;
  •        18.05: 3. in 4. skupina. 

Razen spremembe v razporeditvi skupin in določitve točne ure začetka kolokvija vsa ostala navodila, objavljena na oglasni deski 15. 1., še naprej držijo:

Kolokvij je za redne študente obvezen. Lahko se ga udeležijo tudi izredni študenti, ki kolokvija še niso opravljali. Izredni študenti se lahko udeležite kolokvija v kateremkoli terminu. Študentje, ki ste kolokvij že opravljali v prejšnjem študijskem letu, v letošnjem letu kolokvija ne opravljate.

Snov, ki pride v poštev za kolokvij, obsega naslednje:

-          Grad, Kaučič in Zagorc: Ustavno pravo (2018), do konca VII. Poglavja Drugega dela (do str. 466);

-          Zagorc, Bardutzky: Ustavno pravo skozi ustavnosodno presojo (2017), do konca poglavja Drugi del A.1. (do str. 167).

Na kolokviju ne smete imeti s sabo nobenih pripomočkov razen pisala. Prinesti morate študentsko izkaznico s sliko in dodaten dokument, če študentska izkaznica nima slike.

Prijave na kolokvij so obvezne (v roku do pet dni pred kolokvijem preko ŠIS-a).