Uvod v pravoznanstvo - razglasitev rezultatov pisnega dela izpita (junijski rok 2018)

Razglasitve bodo potekale po naslednjem razporedu:
 
od Babič do Hladnik (in Marc) v četrtek, 28. junija, ob 10.15, v seminarski sobi 5
 
od Horvat do Majhenič (in Grad) v petek, 29. junija, ob 9.00, v seminarski sobi 5
 
od Marinček do Skale Mastnak v ponedeljek , 2. julija, ob 9.00, v seminarski sobi 4,
 
od Slejko do Zuljan v torek, 3. julija, ob 9.00, v seminarski sobi 4.
 
 
Če se Vam razglasitev prekriva s pisnim ali ustnim delom kakšnega drugega izpita, se na ustni zagovor zglasite po opravljenem pisnem ali ustnem delu tega izpita.