Vaje pri predmetu Uvod v civilno pravo

Vaje pri predmetu Uvod v civilno pravo bodo v petek, 13. 4., zaradi Dneva fakultete potekale od 8.30 do 10.00 v Zlati. Študentje 3. in 5. skupine se tega dne izjemoma priključite 4. skupini, ki vaje obiskuje v navedenem terminu.