Vpogledi in ustni izpiti pri rimskem pravu - danes!

Ustni del izpita bo v sobi 405/IV v sredo, 6. 11. 2019, po naslednjem razporedu:

OB 9. 30:

20160767

20180163

20180164

20180129


OB 10.30:

20180082

20180108

20180220

20170186

VPOGLED NEUSPEŠNIH IZPITOV: ISTI DAN IN KRAJ OB 9. URI