Zagovor magistrske diplomske naloge - Aleksandar Spremo

Ime in priimek študenta: Aleksandar Spremo
Datum zagovora: Sreda 4. september 2019
Ura in prostor zagovora: 12 uri, soba za  zagovore
Mentor: prof. dr. Primož Gorkič
Predsednik komisije: doc. dr. Mojca  Mihelj Plesničar
Naslov dela: Pravna sredstva zoper sodbo na podlagi priznanja krivde