Zagovor magistrske diplomske naloge - Aleksander POTRČ

Ime in priimek: Aleksander POTRČ
datum zagovora: 11.12.2019
ura in prostor zagovora: 10.00, soba 314
mentor: doc. dr. Mitja Horvat
predsednik komisije: prof. dr. Senko Pličanič
naslov dela: Aktualne spremembe na področju varstva osebnih podatkov