Zagovor magistrske diplomske naloge - Katja Štemberger

Ime in priimek: Katja Štemberger
Datum zagovora: 27. 8. 2018
Ura in prostor zagovora: Ob 11.00 uri sobi 327
Mentor: Prof. dr. Rajko Pirnat
Somentorica: As. dr. Bruna Žuber
Predsednik komisije: Doc. dr. Mitja Horvat
Naslov dela: UČINKI SPREMEMBE MATERIALNEGA PREDPISA NA ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU