Zagovor magistrske diplomske naloge - Nejc Bizjak

Ime in priimek študenta: Nejc Bizjak
Datum zagovora: Četrtek 24. Oktober  2019
Ura in prostor zagovora:  9. uri  Pravno-ekonomska katedra
Mentor: prof. dr. Marko Simoneti
Predsednik komisije:prof. dr. Miha Juhart
Naslov dela:KAPITALSKO POSOJILO – PRAVNI IN FINANČNI VIDIKI