Zagovor magistrske diplomske naloge - Neža Žemlja

Ime in priimek: Neža Žemlja
datum zagovora: sreda 9. 9. 2020 ob 11.30 uri
prostor zagovora: Seminar 4 (S4)
mentor: doc. dr. Luka Tičar
predsednik komisije: prof. dr. Grega Strban
naslov dela: Delo upokojencev v okviru začasnega ali občasnega dela