Zagovor magistrske diplomske naloge - Tilen Špenko

Ime in priimek:Tilen Špenko
datum zagovora:12. 3. 2020
ura in prostor zagovora:  Ob 13.30 uri v kabinetu prof. dr. Saše Zagorca, soba 310
mentor:  Prof. dr. Saša Zagorc
predsednik komisije: Prof. dr. Igor Kaučič
naslov dela: Ustavnopravna vprašanja širjenja polja zakonite uporabe fizične sile