Aktivirana je študentska anketa in s tem je odprta prijava na izpitne roke v letu 2024

Študenti na prvi in drugi stopnji študija izpolnjujete ankete, s katerimi spremljamo kakovost pedagoškega procesa na fakulteti:
  • pred opravljanjem izpita, ko je bilo izvedenih vsaj 70 odstotkov ur predavanj, prva prijava na izpit je pogojena s pristopom k izpolnjevanju ankete,
  • po prvem opravljanju izpita, ko imate vpisano oceno.

Prijava na izpite pri predmetih, ki ste jih vpisali v tem študijskem letu je mogoča:

  • pri predmetih zimskega semestra od 15. decembra 2023
  • pri predmetih poletnega semestra in pri celoletnih predmetih v začetku meseca maja 2024.

Anketo o splošnem zadovoljstvu s študijem boste izpolnjevali enkrat tekom študija na prvi in drugi stopnji in ste k njej naključno pozvani.