Sklep Komisije za kakovost z dne 15. 6. 2016 - ustrezno navajanje in citiranje

Sklep Komisije za kakovost z dne 15. 6. 2016:
 
»Pri prvi oddaji katerega koli pisnega izdelka mentorju/mentorici, mora študent/študentka poskrbeti za ustrezno navajanje virov v opombah, pri čemer lahko sledi kateremu koli uveljavljenem pristopu, ki omogoča sledenju viru, ki je v celoti naveden v seznamu literature na koncu pisnega izdelka. Če mentor/mentorica po prejemu pisnega izdelka ugotovi, da potrebnega navajanja virov ni, to ni ustrezno ali pa je tehnično nepopolno, izdelek vrne v dopolnitve, ne da bi opravil/opravila vsebinski pregled izdelka. Študent/študentka ima nato možnost pisni izdelek popraviti in ponovno predložiti. Če po ponovni predložitvi, besedilo v pisnem izdelku še vedno ni ustrezno citirano, lahko mentor/mentorica nalogo zavrne in je študent/študentka ne more ponovno predložiti.«
 
S sklepom je bil seznanjen tudi senat Pravne fakultete na 9. seji dne 16. 6. 2016.