Informacija o možnosti za opravljanje Erasmus+ prakse na Veleposlaništvu RS na Dunaju v letu 2023

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju obvešča študentke in študente o možnosti opravljanja Erasmus+ študijske prakse v naslednjih obdobjih:
  • od 1. maja do 31. avgusta 2023,
  • od 1. avgusta do 30. novembra 2023,
  • od 1. septembra do 31. decembra 2023.

Študenti imajo možnost spoznavanja in sodelovanje pri delu veleposlaništva, in sicer:

a) pomoč in podpora diplomatom pri vsakodnevnih nalogah (vsebinsko in pisarniško delo),
b) poročanje o aktualnih temah v Avstriji, udeležba (in poročanje) na konferencah in predavanjih,
c) priprava in sodelovanje na dogodkih v organizaciji veleposlaništva,
d) druga opravila po navodilu vodje notranje organizacijske enote veleposlaništva, v katero je študent razporejen.

Erasmus+ praksa je neplačana, za nastanitev na Dunaju poskrbijo študenti sami.


Pogoji:

  • status študenta vključenega v program Erasmus ali Erasmus + v času opravljanja prakse,
  • pripravljenost na skupinsko delo, inovativnost, fleksibilnost, samostojnost, uglajenost, odprtost, pozitivna naravnanost,
  • zagotovljeno zdravstveno zavarovanje v času opravljanja prakse (potrdilo potrebno posredovati pred začetkom opravljanja prakse),
  • aktivno znanje slovenskega, nemškega in angleškega jezika.


Prijava mora vsebovati:

  • kratko motivacijsko pismo v slovenščini ali nemščini,
  • kratek življenjepis v slovenščini ali nemščini,
  • preferenčno navedbo obdobja, v katerem bi kandidati želeli opravljati Erasmus+ študijsko prakso.


Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju o izbiri kandidata obvesti Ministrstvo za zunanje zadeve, ki izbrane kandidate na podlagi 16.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) odobri in pred nastopom Erasmus+ študijske prakse varnostno preveri.

Prijave z naslovom »Prijava za Erasmus+ študijsko prakso na VDU« pošljite na e-naslov: anamarija.klemencic@gov.si.