Potrdilo o opravljenih obveznostih - dostopno preko ŠIS-a

Vse študente obveščamo, da si lahko potrdilo o opravljenih obveznostih, natisnete sami, preko ŠIS-a (Moji podatki>>>Potrdilo o opravljenih obveznostih). Potrdilo je v tem primeru brezplačno.

Potrdila o opravljenih obveznostih, katera bo izdal referat, so še vedno plačljiva v skladu s cenikom UL.