Povabilo NIJZ k sodelovanju v raziskavi o zdravstveni pismenosti študentov v povezavi s covid-19

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so v novembru 2020 izvedli raziskavo »Digitalna zdravstvena pismenost študentov v Sloveniji v času pandemije covida-19«. Rezultati so dostopni v publikaciji TUKAJ.

V letošnjem letu so se na NIJZ odločili raziskavo ponoviti. Tako kot prvič bi tudi tokrat želeli vanjo vključiti študente vseh visokih šol in fakultet v Sloveniji. Cilj raziskave je pri študentih ugotoviti stopnjo digitalne zdravstvene pismenosti, značilnosti vedenja pri iskanju spletnih informacij v povezavi s covidom-19 ter nove podatke primerjati s podatki iz prve raziskave leta 2020.

Pripravili so spletno anketo in k njenemu reševanju bi radi spodbudili čim več študentov, zato so nas zaprosili za posredovanje spodnjega sporočila.

Drage študentke in študentje,

glede na aktualni razvoj koronavirusa SARS-CoV-2 so na internetu na voljo različne zdravstvene informacije, ki obravnavajo teme, kot so diagnoza, zdravljenje, zaščitno vedenje, preventivni ukrepi, aktualni statistični podatki in priporočila. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo se odločili ponoviti raziskavo »Digitalna zdravstvena pismenost študentov v Sloveniji v času pandemije covida-19«, katere cilj je pri študentih ugotoviti stopnjo digitalne zdravstvene pismenosti ter značilnosti vedenja pri iskanju spletnih informacij v povezavi s covidom-19.

Vabimo vas k sodelovanju v raziskavi, ki je dostopna na naslednji povezavi:
https://anketa.nijz.si/ZPstudenti2

Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo približno 10 minut. Anketa bo aktivna do vključno 31. januarja 2022. Več študentov kot bo sodelovalo v raziskavi, bolj relevantni bodo podatki. Varstvo podatkov je v skladu z GDPR, vaša anonimnost pa je zagotovljena. Podatki bodo šifrirani in varno shranjeni, obdelovali pa jih bodo le usposobljeni člani raziskovalne skupine.

V primeru morebitnih vprašanj se lahko obrnete na e-naslov:
zapis@nijz.si.

Najlepše se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje.

Mitja Vrdelja, l. r.
vodja raziskave na NIJZ

 
Raziskava je del mednarodnega konzorcija za zdravstveno pismenost v povezavi s covidom-19 ter poteka v okviru projekta Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji (ZaPiS), ki ga izvajata Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za zdravje in se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80%) in Republika Slovenija (20%).