Pridobitev potrdil o zaključku študija po 1. stopnji

Vsi študenti, ki ste opravili vse izpite na 1. stopnji dodiplomskega študija nam morate za pridobitev potrdil o zaključku študija dostaviti naslednja dokumenta, lahko po elektronski pošti (ursa.janezic@pf.uni-lj.si). Poravnane morate imeti tudi vse finančne obveznosti.

·lastnoročno podpisan obrazec» PROŠNJA ZA IZDAJO DIPLOME«.

·lastnoročno podpisan obrazec»SOGLASJE ZA UPORABO E- NASLOVA«.

 
Ko prejmemo zgoraj navedena obrazca vam po pošti pošljemo potrdila o zaključku študija in potrdila o opravljenih izpitih.