Pristop k izpitu iz Rimskega prava na majskem izpitnem roku

Prag za pristop k izpitu iz Rimskega prava v prvem letošnjem rednem roku je doseženih 5 (pet) točk na testu (t. im. kolokviju). Velja za redne bruce (vpisani prvič v š. l. 2023/2024) in vse, ki jih zadeva obvestilo, ki je bilo objavljeno pred meseci:

1. Ponavljalcem (rednim ali izrednim) na test NI potrebno ponovno pristopiti.
2. Če redni ponavljalec ponovno pristopi na test, zanj velja, da mora, če želi pristopiti na majski rok, doseči pozitivno oceno. Isto pravilo velja tudi za redno vpisanega študenta drugega letnika.
3. Če izredni ponavljalec ponovno pristopi na test, zanj NE VELJA, da mora, če želi pristopiti na majski rok, doseči pozitivno oceno.