Razpis za kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija in / ali prakse v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2023/24


Vabljeni k oddaji prijav na razpis za kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija in / ali prakse v okviru programa Erasmus+, in sicer za obdobje od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2024.

Na ta razpis se lahko prijavijo samo študenti III. stopnje (doktorski študenti in študentke).

V primeru mobilnosti z namenom prakse se lahko prijavijo tudi študenti, ki bodo v kratkem zaključili študij tretje stopnje na UL, vendar morajo prijavo na ta razpis oddali še pred zaključkom študija in bodo s prakso zaključili najkasneje 12 mesecev po zaključku študija oz. do konca upravičenosti razpisa (kar nastopi prej).

Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 5 zaporednih dni do največ 30 dni.

V primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija lahko študent mobilnost izvede na institucijah, s katerimi ima matična fakulteta študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Kratkoročno mobilnost z namenom prakse lahko doktorski študenti opravijo v raziskovalnem inštitutu, laboratoriju, organizaciji ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Minimalna delovna obveznost študenta na praksi je 25 ur na teden.

Celotno besedilo razpisa in seznam potencialnih Erasmus destinacij za mobilnosti za namen študija sta na voljo v priloženih datotekah. Bodite pozorni, da izbirate le med destinacijami, kjer ima PF UL dogovorjeno možnost izmenjave za študente III. stopnje; poleg tega so lahko določene destinacije že zasedene s strani študentov I. in II. stopnje, ki so bili sprejeti za izmenjavo v študijskem letu 2023/24.

Rok za oddajo prijav:
  • odprti, a prijava naj bo oddana vsaj 30 dni prej in ne več kot 60 dni pred začetkom mobilnosti.

Zainteresirani doktorski študenti in študentke PF UL lahko prijavo oddajo osebno ali po elektronski pošti v fakultetni Službi za mednarodno sodelovanje, in sicer tako, da posredujejo izpolnjen in podpisan prijavni obrazec ter izpolnjen študijski sporazum oz. Learning Agreement (GLEJ PRIPONKI) ter tudi kratek načrt raziskovanja.

Dodatne informacije o tej vrsti mobilnosti in o samem razpisu lahko zainteresirani študenti PF UL dobite: