Razpis za opravljanje praks v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2023/24_podaljšanje razpisa

Obveščamo vas, da se je podaljšalo upravičeno obdobje izvedbe Erasmus+ razpisa za praktično usposabljanje.

Rok upravičene izvedbe se podaljša do 30.6.2025. V razpis bodo uvrščene vse prijave, katerim se mobilnost začne pred 1.10.2024.

Razpis je odprt za sprotne prijave do porabe sredstev. V pripeti datoteki najdete besedilo originalnega razpisa, na katerega se lahko prijavite študentke in študentje, ki želite na Erasmus+ prakso v študijskem letu 2023/24 in Sklep o podaljšanju razpisa.
Rok oddaje prijav:
 • vsaj en mesec pred začetkom opravljanja prakse in / ali dva tedna pred datumom zaključka študija (*za datum zaključka študija se šteje zagovor zaključnega dela ali zadnji izpit in ne datum, do kdaj ima študent status študenta)
Prijave bomo zbirali do porabe sredstev, ki jih bo Univerza v Ljubljani imela za ta namen, a najkasneje do 1.9.2024

Obdobje fizične mobilnosti v tujini je v programu Erasmus+ v okviru tega razpisa omejeno od najmanj 2 do največ 10 mesecev na vsaki stopnji študija (upošteva se tako izmenjava za študij kot praksa). Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko študent/-ka kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 10 mesecev, pri čemer virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+ in se ne šteje v kvoto Erasmus+ statusa.

POMEMBNO:

 • Študent lahko izvede tudi več mobilnosti za prakso, pod pogojem, da ne gre za istega delodajalca in da vsaka praksa traja vsaj 2 meseca.
 • Pogoj za prijavo na razpis za Erasmus+ prakso je že sklenjen študijski sporazum za praktično usposabljanje (»Learning Agreement for Traineeship« - GLEJ PRIPONKO), ki ga podpišejo študent, delodajalec in odgovorna oseba na matični fakulteti. Ob oddaji prijave morate biti torej za Erasmus+ prakso že dogovorjeni!

Dodatne informacije o razpisu so na voljo:

 • osebno v fakultetni Službi za mednarodno sodelovanje (pritličje levo, poleg referata) - v času uradnih ur;
 • na e-naslovu: erasmus@pf.uni-lj.si;
 • po telefonu: 01/ 420 32 23.


  KRATKA NAVODILA GLEDE POSTOPKA PRIJAVE ZA ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE PF UL:


  1. Natančno preberite priloženi razpis.

  2. Poiščite primernega delodajalca v tujini in se z njim dogovorite o vrsti dela in terminu za opravljanje prakse.

  3. Izpolnite Erasmus+ Sporazum za praktično usposabljanje (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship).

  4. Pošljite (po navadni ali elektronski pošti) ali osebno dostavite celotno dokumentacijo prijave za Erasmus+ prakso ge. Suzani Šket iz fakultetne Službe za mednarodno sodelovanje na e-naslov: erasmus@pf.uni-lj.si.

  Prijava mora vsebovati:
 • prijavnico za Erasmus+ praktično usposabljanje (GLEJ PRILOŽENI DOKUMENT);
 • originalno potrjen (tristransko podpisan) Erasmus+ Sporazum za praktično usposabljanje (GLEJ PRILOŽENI DOKUMENT, angl. "Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships");
 • motivacijsko pismo (lahko v slovenskem jeziku), ki mora zajemati informacije o tem, kako je delo, ki ga boste opravljali v času strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini, povezano s področjem vašega študija, kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini prispevalo k vašemu nadaljnjemu izobraževanju in/ali zaposljivosti, morda pripišite tudi opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve, ipd.);
 • veljavno potrdilo o statusu študenta oz. o vpisu na PF UL, ki ne sme biti starejše od dveh tednov in iz katerega je razvidno, da ima študent/-ka status za celotno obdobje mobilnosti (ta pogoj ne velja za študentke in študente, ki bodo praktično usposabljanje izvedli kot mladi diplomanti, vendar mora biti prijava oddana vsaj dva tedna pred zaključkom študija).
5. Po oddani popolni prijavi boste prejeli nadaljnja navodila glede prijave za prejem Erasmus+ štipendije v spletni aplikaciji VIS.