Razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2024/25

Obveščamo vas, da smo objavili razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2024/25.

Rok za oddajo prijav:
  • četrtek, 18. januar 2023, do 12. ure

Kot pravočasno oddane vloge bodo upoštevane vloge, pri katerih bodo kandidati do 12. ure tega dne:

-        prijavni obrazec v ŠIS-u v celoti izpolnili in ga (skupaj z obveznimi prilogami) elektronsko oddali

in

-        natisnjen in podpisan prijavni obrazec (skupaj s prilogami) po navadni ali elektronski pošti dostavili v fakultetno Službo za mednarodno sodelovanje s pripisom "Prijava na razpis Erasmus+ 2024/25" (lahko v kuverti na poštni naslov: Pravna fakulteta UL, Služba za mednarodno sodelovanje, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana ali po elektronskem sporočilu na: erasmus@pf.uni-lj.si).
 


Celotno besedilo razpisa in seznam partnerskih univerz, na katerih lahko študentke in študenti PF UL opravite Erasmus+ izmenjavo je na voljo v pripetih datotekah.


Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani dobite na dveh vsebinsko enakih informativnih sestankih (izberete si termin, ki vam ustreza):
  • v četrtek, 14. decembra 2023, ob 12. uri v rdeči predavalnici in s prenosom v živo po Zoom-u (Meeting ID: 788 611 2002)
  • v torek, 19. decembra 2023, ob 14.30 uri po Zoom-u (https://uni-lj-si.zoom.us/j/98307212211)  
Predstavitev z informativnega sestanka je objavljena v pripetem dokumentu.NAKNADNE NOVOSTI RAZPISA ERASMUS+ 2024/2025:

1. Vsi študenti, ki bodo šli na izmenjavo, bodo po novem prejeli poleg dotacije za bivanje še sredstva za pot. Uporablja se Erasmus kalkulator. Tisti, ki bodo potovali zeleno, bodo prejeli višji znesek:


ODDALJENOST DO KRAJA MOBILNOSTI

(IZRAČUN Z EU KALKULATORJEM RAZDALJ)

STANDARDNO POTOVANJE

(IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)

ZELENO POTOVANJE + DO 6 DODATNI DNEVI ZA POT

(IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)

med 10 in 99 km

28 €

56 €

med 100 in 499 km

211 €

285 €

med 500 in 1999 km

309 €

417 €

med 2000 in 2999 km

395 €

535 €

med 3000 in 3999 km

580 €

785 €

med 4000 in 7999 km

1188 €

1188 €

8000 km ali več

1735 €

1735 €Študente se spodbuja, da v primeru oddaljenosti do 500 km uporabijo zeleno pot. 

Za zeleno potovanje bodo udeleženci lahko dobilo do 6 dodatnih dni (do 3 v vsako smer), v kolikor bi res potovali tako dolgo.

Dodatek za zeleno pot v višini 50€ zato odpade!

2. Spremembe so tudi pri državah v skupinah ter višini dotacije:

Skupina 1:

Programske države z višjimi bivalnimi stroški

Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija,  Irska, Islandija, Italija, Luksemburg, Lihtenštajn, Nizozemska, Norveška, Švedska


674 €

Skupina 2:

Programske države s srednjimi bivalnimi stroški


Ciper, Češka,  Estonija, Grčija, Latvija, Malta, Portugalska, Slovaška, Španija


606€

Skupina 3:

Programske države z nižjimi bivalnimi stroški


Bolgarija, Hrvaška, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija,  Srbija, Turčija


550 €3. Spodnji univerzi v študijskem letu 2024/25 ne omogočata Erasmus+ izmenjave.

ŠPANIJA

UNIV. INTERNACIONAL DE CATALUNYA, BARCELONA

E BARCELO 24

NEMČIJA

MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG

D HALLE01

Vabljeni k prijavi!