Sistematski pregledi za študente

Sporočamo, da so se ponovno začeli izvajati sistematski  pregledi za študente
  • prvih letnikov) dodiplomskega študija (vpisanih 2020/21, torej v lanskem študijskem letu) in tiste, ki sistematičnega pregleda na prvi stopnji še niso opravili ter za
  • študente magistrskega študija 
 
V prilogi, ki jo pripenjam, so navodila za naročanje.