Študentske ankete o splošnem zadovoljstvu s študijem na prvi in drugi stopnji

Vklopljene so študentske ankete o splošnem zadovoljstvu s študijem na prvi in drugi stopnji. Ankete niso vezane na prijave k izpitom, so pa vezane na vpis.

Podobno kot ankete o predmetih in izvajalcih, jih lahko študenti zavrnejo. Ankete so odprte do 30.09.2021. 

Ankete ne izpolnjujejo vsi študenti, temveč se za izvedbo te ankete uporablja vzorec in sicer tako, da vsak študent tekom študija na določenem programu prejme anketo le enkrat.