TUJA PRAVNA TERMINOLOGIJA – FRANCOŠČINA v študijskem letu 2023/24

V študijskem letu 2023/24 bomo v okviru predmeta Tuja pravna terminologija – Francoščina izvedli sodelovanje s študenti Pravne fakultete v Poitiersu, ki bo vključevalo sodelovanje po spletu ter enotedenski obisk slovenskih študentov v Poitiersu in francoskih študentov v Ljubljani.
 
Sodelovanje bo potekalo v okviru Erasmus+ mobilnosti (t.i. kratkoročne hibridne mobilnosti), iz katere bo tudi (delno) financiran obisk slovenskih študentov v Poitiersu.
 
Vsebinsko bo imelo sodelovanje tri dele:

1.»Tandem« pogovori po spletu med slovenskimi in francoskimi študenti, z namenom napredka v francoščini za slovenske študente in napredka v angleščini za francoske študente ter medsebojnega spoznavanja. Vsebinsko se bodo pogovori nanašali na raziskovalni del (gl. spodaj) in se bodo začeli v sredini novembra.

2. Priprava krajše seminarske naloge, s katero bo študent(ka) v francoskem jeziku predstavil(a) ureditev določenega pravnega vprašanja (npr. razveza zakonske zveze) v slovenskem pravu. Francoski študentje bodo pripravili seminarske naloge o ureditvi istih pravnih vprašanj v francoskem pravnem sistemu – pisali pa bodo v angleščini.

3. Obisk slovenskih študentov v Poitiersu in predstavitev seminarskih nalog ter obisk francoskih študentov v Ljubljani in predstavitev njihovih seminarskih.
 
Obisk slovenskih študentov v Poitiersu je predviden v tednu med 5. in 9. februarjem 2024. Obisk francoskih študentov v Ljubljani je predviden v tednu med 2. in 6. aprilom 2024.
 
Vljudno vabljeni k sodelovanju pri tej novi obliki sodelovanja, ki bo omogočila pristen stik s francoskimi študenti, profesorji in obisk ugledne francoske pravne fakultete iz 15. stoletja, s katero ima naša fakulteta tesne stike že več kot 30 let.
 
Za sodelovanje je potreben osnovni nivo znanja francoščine (okvirno B1), pri raziskovalnem delu in pripravi predstavitev bomo študentom vsi vključeni pedagogi na voljo za pomoč. V primeru dvoma o zadostnem znanju francoščine pišite na jerca.kramberger@pf.uni-lj.si in se bomo dogovorili za sestanek. Na isti naslov lahko pišete za več informacij o predvidenem poteku sodelovanja.
 
Prof. dr. Jerca Kramberger Škerl
As. Filip Dougan