Vpis izbirnih predmetov v študijskem letu 2020/21

1. Omejitev števila mest

Pri vpisu izbirnih predmetov prve stopnje je senat PF uvedel omejitev števila vpisanih na 80; preko informacijskega sistema ŠIS se bo na predmet lahko vpisalo 65 študentov, 15 dodatnih študentov pa v postopku obravnave prošnje za zamenjavo izbirnega predmeta. Če bo teh prošenj 15 ali manj, bo vsem odobreno, če pa jih bo več kot 15, se bo pri njihovi obravnavi upoštevalo redno napredovanje po študijskem programu, kot dopolnilna kriterija pa število ECTS prejšnjega letnika in povprečna ocena.

To pomeni naslednje: če preko ŠISa ne boste mogli vpisati željenega predmeta (to bo pomenilo, da je nanj vpisanih že 65 študentov), morate vpisati drugega. Po zaključku vpisnega lista pa lahko v referat pošljete podpisano prošnjo za zamenjavo vpisanega izbirnega predmeta, obrazec je dostopen v priponki tega obvestila. Pozneje oddane prošnje ne bodo obravnavane.
 

2. Prekrivanje urnika

Zaradi velikega števila izbirnih predmetov urnika ni mogoče sestaviti tako, da se predavanja pri nekaterih izbirnih predmetov ne bi prekrivala. Pred vpisom predmetov si zato natančno poglejte urnik. Prošnje za zamenjavo izbirnih predmetov zaradi prekrivanja urnikov niso mogoče.