Vpisi v dodatno leto v študijskem letu 2023/24

Študente prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Pravo, ki se nameravate v študijskem letu 2023/24 vpisati v dodatno leto obveščamo, da bomo od 21. avgusta dalje pričeli z odpiranjem vpisnih listov.

Izpolnite Anketo o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…).

Tudi letos bo vpis izveden le elektronsko, zato vam vpisnega lista ni potrebno pošiljati na Pravno fakulteto.

Ko bo vpisni list zaključen, vam bo v ŠIS-u na voljo potrdilo o vpisu, ki si ga lahko natisnete sami (ŠIS - Moji podatki - Potrdilo o vpisu). Prav tako si lahko sami natisnete tudi potrdilo o opravljenih obveznostih (ŠIS - Moji podatki - Potrdilo o opravljenih obveznostih).

Vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice študenti oddate elektronsko preko portala eUprava, na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html